czech-flag-svg CZ | CZ

Politika soukromí

Zpět na FAQ

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 04.01.2021.

1 - Kdo jsme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují ochranu osobních údajů návštěvníků a registrovaných uživatelů webových stránek www.bissell.cz (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“). Zásady ochrany osobních údajů vydává společnost Orbico s.r.o., se sídlem Woloska 5, Varšava, 02-675 00, IČ: 0000046562 (dále jen „Orbico“ nebo „My“) jako uživatel domény www.converse.cz a jako provozovatel online obchodu na něm umístěného.

Pokud nejste registrovaným uživatelem webových stránek www.converse.cz, ale zajímá vás, jak společnost Orbico zpracovává vaše osobní údaje, odkazujeme vás na obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Orbico dostupné na https://www.orbico-cz.cz/en/legal/privacy-general-orbicocz.

Tato verze zásad ochrany osobních údajů platí od výše uvedeného data. Text těchto zásad ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů návštěvníků a registrovaných uživatelů webových stránek www.converse.cz.

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se zacházení nebo ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás na následující adrese [email protected]

2 - Klíčové definice.

Osobně identifikovatelné informace (dále jen „PII“) jsou všechny informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě včetně jména, kontaktních údajů, profesního zařazení a zaměstnavatele. Pro účely GDPR může být soukromá adresa internetového protokolu (dále jen „IP adresa“) považována za PII.

Sledovací technologie jsou anonymní identifikátory cookies, webové indexy, sledovací technologie pro personalizaci reklamy a další technologická řešení poskytující podobné funkce. Tyto technologie mohou zahrnovat primární cookies (cookies vztahující se k doméně navštívené webové stránky) a cookies třetích stran (cookies vztahující se k jiné doméně, než je doména navštívené webové stránky, umístěné na navštívené stránky jinou webovou stránkou), lokální sdílené objekty (běžně označované jako „Flash Cookies“), HTML 5 Cookies a sledovací pixely (včetně průhledných GIFů).

Uživatel nebo Vy je jakákoliv osoba, která si prohlíží nebo používá webové stránky, ať už je či není zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem.

3 - Registrovaní uživatelé.

Pokud jste registrovaným uživatelem webových stránek www.converse.cz, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci, jakož i údaje, které jsme shromáždili během vašeho používání internetového obchodu, tj. následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační údaje: jméno a příjmení;
 • Vaše kontaktní údaje: adresa pro dodání produktů (ulice, číslo domu, město, PSČ), adresa pro doručení potvrzení (ulice, číslo domu, město, PSČ), telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Vaše bankovní údaje číslo účtu;
 • Informace o používání webového obchodu: uživatelské jméno, heslo, IP adresa, zařízení, datum a čas přístupu, datum a čas používání internetového obchodu, historie vašich nákupů (datum a čas nákupu, zakoupený produkt a množství);
 • Historická data
 • Soubory cookie: informace o vaší IP adrese a datu přijetí cookies. Více informací o cookies a možných volbách na https://www.orbico.com/pl/pl/prawny/cookie-notice-navoorbico

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Pro účely provozování internetového obchodu a umožnění nákupu a plnění prodejních a kupních smluv i jejich dodání. V takovém případě je naším základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění naší smlouvy;
 • Pro účely zasílání nabídek na základě vašeho předchozího zájmu. V takovém případě je naším základem pro zpracování vašich osobních údajů oprávněný zájem. Vždy nás můžete požádat, abychom vám přestali posílat nabídky (popsáno níže);
 • Pro účely plnění našich zákonných povinností (např. v případě vaší stížnosti jako zákazníka, v případě vaší stížnosti týkající se zakoupených produktů apod.);
 • Pro jiné účely, když máme oprávněný zájem (např. bezpečnostní opatření).

4 - Jak jsou využívány Vaše informace?

Pokud kupujete produkty pouze prostřednictvím webových stránek www.bissell.cz a nejste registrovaným uživatelem, zpracováváme pouze osobní údaje za účelem provedení nákupu a dodání zakoupených produktů, tj. následující údaje:

 • Vaše identifikační údaje: jméno a příjmení;
 • Vaše kontaktní údaje: adresa pro dodání produktů (ulice, číslo domu, město, PSČ), adresa pro doručení potvrzení (ulice, číslo domu, město, PSČ), telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • Informace o používání webového obchodu: IP adresa, zařízení, datum a čas přístupu;
 • Soubory Cookie: Informace o vaší IP adrese a datu přijetí souborů cookie. Více informací o souborech cookie a možných volbách na https://www.orbico.com/pl/pl/prawny/cookie-notice-navoorbico .

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Pro účely provozování internetového obchodu a umožnění nákupu a plnění prodejních a kupních smluv i jejich dodání. V takovém případě je naším základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění naší smlouvy;
 • Pro účely zasílání nabídek na základě vašeho předchozího zájmu. V takovém případě je naším základem pro zpracování vašich osobních údajů oprávněný zájem. Vždy nás můžete požádat, abychom vám přestali posílat nabídky (popsáno níže);
 • Pro účely plnění našich zákonných povinností (např. v případě vaší stížnosti jako zákazníka, v případě vaší stížnosti týkající se zakoupených produktů apod.);
 • Pro jiné účely, když máme oprávněný zájem (např. bezpečnostní opatření).

5 - Členové věrnostního programu.

Pokud jste se připojili k našemu věrnostnímu programu, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci, a také údaje, které jsme shromáždili během vašeho členství ve věrnostním programu, tj. následující údaje:

 • Vaše identifikační údaje: jméno, příjmení, pohlaví, rok narození;
 • Informace o používání webového obchodu: datum registrace, výhody i jejich využití.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Pro účely správy věrnostního programu, plnění našich povinností jako správce věrnostního programu a umožnění realizace účelu vašeho členství. V takovém případě je naším základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění naší smlouvy;
 • Pro účely zasílání nabídek na základě vašeho členství v našem věrnostním programu. V takovém případě je naším základem pro zpracování vašich osobních údajů oprávněný zájem. Vždy nás můžete požádat, abychom vám přestali posílat nabídky (popsáno níže);
 • Pro účely plnění našich zákonných povinností (např. v případě vaší stížnosti jako zákazníka, v případě vaší stížnosti týkající se zakoupených produktů apod.);
 • Pro jiné účely, když máme oprávněný zájem (např. bezpečnostní opatření).

6 - Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje považujeme za obchodní tajemství a jako takové je chráníme v souladu s platnými právními předpisy a osvědčenými postupy.

Třetí strany mají právo na přístup a zpracování vašich osobních údajů, pouze v níže uvedených situacích:

 • Třetí strany jako poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby, které potřebujeme pro naše provozní podnikání (např. dodávka produktů, reklama, vývoj a údržba webového obchodu apod.). V takovém případě budou vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny;
 • Příslušné orgány při výkonu dohledu nad zákonností podnikání a chování. V takovém případě budou vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s jejich zákonnými pravomocemi.

7 - Jsou mé osobní údaje předávány do třetích zemí?

Ne, vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí, tj. zůstávají na území Evropské unie.

8 - Jak chráníme vaše osobní údaje?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Některá z ochranných opatření, která přijímáme, jsou následující:

 • Uplatňování moderních metod ochrany a kontroly přístupu k datovým zdrojům, které obsahují osobní údaje;
 • Neustálé sledování všech zdrojů použitých ke zpracování vašich osobních údajů.

9 - Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Pokud jste naším registrovaným uživatelem, uchováváme vaše osobní údaje, pokud jste naším registrovaným uživatelem. Poté, co přestanete být naším registrovaným uživatelem, vymažeme vaše údaje za jeden rok od okamžiku, kdy jste přestali být registrovaným uživatelem. Pokud jste však také zákazníkem, je možné, že vaše údaje o nákupu uchováme po delší dobu - viz níže.

Pokud jste naším zákazníkem, vymažeme vaše osobní údaje za 6 let od vašeho posledního nákupu (promlčecí lhůta 5 let, prodloužená o 1 rok pro vymazání).

Pokud jste členem našeho věrnostního programu, uchováváme vaše osobní údaje, pokud jste členem. Poté, co přestanete být členem našeho věrnostního programu, vymažeme vaše údaje do 90 (devadesáti) dnů od okamžiku, kdy jste přestali být členem.

10 - Vaše práva.

V případě, že se rozhodnete použít jedno nebo více z níže uvedených práv, máme právo ověřit vaši totožnost, a to vše za účelem ochrany vašich osobních údajů.

Vaše práva uplatňujete bezplatně. Pokud však často požadujete (například pokud jste požádali o uplatnění svých práv před méně než 6 měsíci) nebo nadměrně požadujete (například písemně hledáte všechny své osobní údaje) přístup nebo přenos vašich osobních údajů, mít právo vás požádat o úhradu našich nákladů před provedením těchto akcí.

Svá práva můžete uplatnit odesláním žádosti na [email protected] a jako předmět zprávy zadejte „Žádost subjektu údajů“. Po obdržení zprávy vám zašleme potvrzení o řádně přijaté žádosti.

Přístup k vašim osobním údajům:
Máte právo požádat o potvrzení, že zpracováváme vaše osobní údaje, jakož i přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme.

Oprava nepřesných osobních údajů:
Máte právo požadovat opravu svých nesprávných osobních údajů, jakož i právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Přenositelnost dat:
Máte právo převzít a požádat o přenos vašich osobních údajů.

Námitka týkající se zpracování nebo nakládání s vašimi osobními údaji:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a také proti našemu obecnému způsobu nakládání s vašimi osobními údaji.

Právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů. Odstoupení nemá vliv na zpracování prováděné na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na stížnost u Agentury pro ochranu osobních údajů
Kdykoli máte právo podat stížnost k ochraně osobních údajů u vašeho místního orgánu - Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, pokud jde o zpracování a ochranu vašich osobních údajů.

Zpět na FAQ

Chceme, abyste věděli, že webové stránky, které prohlížíte, využívají souborů cookies a prostřednictvím nich shromažďujeme informace, které mohou být i osobními údaji. Využíváme pro analytické, marketingové účely a za účelem správy stránek a zlepšovaní kvality služeb, včetně přizpůsobení obsahu preferenci a zájmu uživatele. Používáním stránek souhlasíte s využíváním souborů cookies. Informace o používání cookies „více informací” vám objasní, co to jsou cookies soubory, jak zpracováváme shromážděné údaje, jakým způsobem naši partneři mohou používat soubory cookies, jak můžete změnit nastavení a obsahuje další podroné informace týkající se souborů cookies.